Kamu Değeri Yaratmada M-Smart

 

İlerleyen teknoloji ve güçlenen iletişim ağları, bakış açımızda derin değişikliklere sebep oluyor.  Bireysel değişikliklerin yanında ekonomide, sosyal bilimlerde ve daha birçok alanda yeni tanımlar oluşuyor.

 

Bu yeni tanımlar arasındaki en çarpıcı örneklerden biri “kamu değeri” olarak karşımıza çıkmakta. Günümüzde ticari kuruluşlar için hisse senetleri, bilançolar ve mali tabloların yanında bir başka ölçü olarak kamu değerinden bahsediliyor.  Sadece ticari kuruluşlar için bir ölçü olmakla kalmayıp, sivil toplum kuruluşlarının hatta yerel/ulusal yönetimlerin bile artık bu açıdan değerlendirmesi yapılabiliyor.

 

Kamu değeri, modern insanın ihtiyaçlarını ve gerçekleşen faaliyetin bu ihtiyaçları ne kadar karşıladığını analiz etmemize yardımcı olan 4 ana kriter sunuyor:

 

1-Modern insan çevresini anlamak, tanımak ve hedeflerine uygun şekilde şekillendirmek ister.  Toriçelli’nin 17. yüzyılda açık hava basıncını ölçmek istemesi çevresindeki birçok insan için gereksiz hatta komik görünmüş olmalı. Şimdiyse hava durumunu kontrol etmeden seyahat planlamayan, UV indeksine göre kıyafet seçen, hava kirliliğine göre evden çıkıp çıkmamaya karar veren, yerel yöneticisinden sokağındaki gürültü seviyesinin azaltılmasını isteyebilen insanlar olduk.  Çevre şartlarını ölçmek, bilmek ve iyileştirmek istiyoruz. İşte bu konuda M-Smart akıllı direkler üzerindeki sensörler ile sayısız bilgi edinmemizi sağlıyor, ölçüm sonuçları paylaşıyor. Ölçülmeyenin yönetilemeyeceği veya iyileştirilemeyeceğine dair duyduğumuz inançla;

 

•Hava kalitesi

•Gürültü

•Sıcaklık-nem-basınç

•UV İndeksi

•Elektro manyetik kirlilik

ile ilgili ölçümler yapıyor ve kullanıcılara sunuyoruz.

 

İnsan sadece bugünü değil geleceği de düşünüyor ve enerjinin tasarruflu kullanılması konusunda beklenti sahibi oluyor. M-Smart; aydınlatma seviyesi ayarlanabilen, hareket sensörüne bağlı programlanabilen aydınlatma sistemi ile gereksiz enerji tüketiminin önüne geçiyor. Güneş panelleri ile temiz enerji kullanıyor, şarj istasyonu ile elektrikli araç kullanımını destekliyor.

 

2-İnsan davranışları hakkında bilgi sahibi olmak, tanımak, anlamak istiyoruz. Bir alışveriş merkezi yöneticisi, müşterilerinin nerede zaman geçirmekten mutlu olduğunu bilmek istiyor. Bir kamu alanı yöneticisi, çöpleri toplamakla görevli personelin hangi sıklıkta nerede çalıştığını görmek istiyor. Ulaştırmadan sorumlu bir planlama dairesi, belli noktalardan geçen araç sayısını ve tipini bilmek istiyor. Ya da daha küçük ölçekte örnek vermek gerekirse aileler eğlence parklarında çocuklarının nerde olduğunu kolaylıkla takip etmek isteyebiliyor.

 

M-Smart bu ihtiyaca konum takibi ve kameralarındaki görüntü işleme teknolojisi ile cevap veriyor. Çalışanlara, görevlilere, çocuklara verilen ya da evcil hayvanlar üzerlerine takılan pasif vericiler ile bu ilgi odakları sürekli olarak izlenebiliyor. Kameralardan alınan görüntüler kişileri sayabiliyor, kalabalık yönelim haritaları çıkarabiliyor, sınır ihlallerinde uyarı oluşturabiliyor.

 

3-Günümüzde modern insan için sosyalleşmek oldukça önemli. İçinde yaşadığımız toplumla bağ kurmak, iletişim halinde kalmak istiyoruz. M-Smart Wi-Fi ağı ile etrafındaki herkesin internete erişmesine imkan sağlıyor. Acil durumlarda yardım isteminizi kolaylaştırıyor. Şehir sakinleri artık yanı başlarındaki akıllı direkte tek bir tuşa basarak acil yardıma ihtiyaçları olduğunu anında yetkililere bildirebiliyorlar.

 

Son olarak;

 

4-Çağdaş insan pozitif ve iyi hissettiren tecrübeler yaşamak istiyor.  M-Smart’ın katkılarıyla daha temiz, daha sağlıklı daha güvenli bir şehir yaşamı tecrübe edilmiş oluyor. Yaşam şartları iyileştiriliyor.

 

Kriterler göz önüne alındığında, M-Smart’ın yarattığı kamu değeri açısından geleneksel aydınlatma sistemlerinden çok daha üstün olduğu ortaya çıkıyor. Aslında M-Smart da şehir aydınlatma sistemlerinin tanımını baştan yazıyor…