Kamu Değeri Yaratmada M-Smart

  İlerleyen teknoloji ve güçlenen iletişim ağları, bakış açımızda derin değişikliklere sebep oluyor.  Bireysel değişikliklerin yanında ekonomide, sosyal bilimlerde ve daha birçok alanda yeni tanımlar oluşuyor.   Bu yeni tanımlar arasındaki en çarpıcı örneklerden biri “kamu değeri” olarak karşımıza çıkmakta. Günümüzde ticari kuruluşlar için hisse senetleri, bilançolar ve mali tabloların yanında bir başka ölçü olarak […]

Daha Fazla