Birbirleriyle Haberleşebilen Merkezden Kontrol Edilebilen Akıllı Şehir Aydınlatmaları.

Kullanım Alanları

Her Ölçekteki Yaşam Alanında
 • Akıllı direkler özel tasarlanmış ara yüz sayesinde bir merkez bilgisayardan tek tek ya da gruplar halinde kontrol edilebilirler.
 • Akıllı direğin tükettiği enerji, bakım onarım ihtiyacı gibi konularda kontrol merkezindeki bilgisayar ve ara yüzden anlık olarak bilgi alınabilir.
 • Alınan anlık bilgiler kayıt altında alınır ve dönemsel analizler halinde kullanıcıya sunulur.
 • LED armatürlerin aydınlatma miktarı ayarlanabildiğinden güneş ışığına ya da yaya trafiğine bağlı aydınlatma senaryoları hazırlanabilir, gereksiz aydınlatma harcamalarının önüne geçilir, enerji tüketimi azaltılır.
 • Akıllı direk üzerindeki hoparlör, LCD ekran, elektrikli şarj ünitesi gibi tüm ekipmanlar modüler olduğundan ihtiyaca özel tasarımlar yapılabilir, birbirinden farklı fonksiyonlara sahip direkler aynı ara yüz üzerinden bir arada kontrol edilebilir.
 • Akıllı direklere dairesel güneş panelleri eklenerek şehir şebekesinden kullanılacak enerji miktarı azaltılır, temiz enerji kullanım oranı iyileştirilir. Dairesel paneller rüzgarla kendi kendilerini temizlerler ve düz panellerdeki kirliliğe bağlı verim düşüşleri meydana gelmez, ilave temizlik işlemi gerektirmez.
Yerel Yönetimler
 • Akıllı direkler, akıllı şehir yönetimi için gerekli alt yapının kurulmasını sağlar. Her mekan ve ortamda en dar alanı kaplayarak kurulan bu alt yapı sayesinde internet üzerinden birbirleriyle ve merkez bilgisayarla her türlü bilgi alışverişini yapabilen kontrol noktaları oluşturulur. Akıllı direkler farklı fonksiyon seçenekleri ve modüle yapılarıyla ihtiyaca uygun sayısız senaryoda çalıştırtılabilirler.
 • Akıllı direkler aydınlatma için tüketilen enerjinin anlık görüntülenmesini, analiz edilmesini ve kontrol altında tutulmasını sağlar.
 • Saate ya da aydınlık miktarına bağlı çalışma senaryoları ile gereksiz aydınlatma tüketimlerinin önüne geçer.
 • Hızlı ve doğru arıza tespiti ile bakım onarım masraflarını azaltır. Kestirimci bakım onarım faaliyetleri için veri sağlar.
 • Akıllı direklerde bulunan sensörler ile çok yüksek ve çok düşük hava sıcaklıkları tespit edilebilir buzlanma, sel riskine karşı erken uyarı sinyalleri alınır. Sıcaklık haritaları oluşturulur.
 • Akıllı direkler hava kirliliğini ve gürültü seviyesini ölçen sensörleri ile şehirdeki yaşam kalitesinin arttırılması için gerekli ölçüm ve analizlerin yapılmasına olanak sağlar.
Oteller ve Sosyal Tesislerde
 • Akıllı direklerdeki kameralar mevcut güvenlik kameraları ile entegre edilebilir ve görüntü işleme teknolojileri sayesinde kalabalık yönelim haritaları oluşturma, yüz tanıma fonksiyonları kullanılabilir.
 • Tesis içinde konum tespit sistemi ile çalışanların/ faydalanıcıların anlık konumları belirlenebilir, istenen periyodlarda kayıt altına alınabilir. Çalışanların takip ve kontrolü kolaylaşır. Faydalanıcıların eğilimleri analiz edilerek hizmet kalitesi iyileştirilebilir.
 • Tesislere, otellere ait açık alanlarda kablosuz internet yayını yapılabilir.
 • Akıllı direkler aydınlatma için tüketilen enerjinin anlık görüntülenmesini, analiz ve kontrol edilmesini sağlar.
 • Günün saatine, yaya geçişine ya da aydınlık miktarına bağlı çalışma senaryoları ile gereksiz aydınlatma tüketimlerinin önüne geçer.
 • Sensörlerden toplanan veriler ile ısı ve gürültü haritaları oluşturulur. İklimlendirme faaliyetleri ya da akustik sistemlerin ölçümlere dayalı olarak planlanması sağlanır.
Alışveriş Merkezleri ve Benzeri Yerlerde
 • Akıllı direklerdeki kameralar mevcut güvenlik kameraları ile entegre edilebilir ve görüntü işleme teknolojileri sayesinde kalabalık yönelim haritaları oluşturma, yüz tanıma fonksiyonları yanında müşteri profili belirleme gibi ilave fonksiyonlar kullanılabilir.
 • Alışveriş merkezi içinde konum tespit sistemi ile müşterilerin/çalışanların anlık konumları belirlenebilir, istenen periyodlarda kayıt altına alınabilir, analiz edilebilir.
 • Alışveriş merkezine bağlı her türlü açık ve kapalı alanda kablosuz internet yayını yapılabilir.
 • Akıllı direkler aydınlatma için tüketilen enerjinin anlık görüntülenmesini, analiz ve kontrol edilmesini sağlayarak tasarruf sağlar.
 • Aydınlatma seviyesi ayarı yapılabildiğinden ve renkli LED ile akıllı direkler farklı renklerde ışık verecek şekilde uzaktan ayarlanabildiğinden ışık gösterileri düzenlenebilir.
 • Merkezden kontrol edilebilen fonksiyonlar anlık arıza tespiti yapılmasına ve hızlı müdahaleye olanak verir.

Hakkımızda

1955 yılında kurulan MİTAŞ Madeni İnşaat İşleri Türk A.Ş. ile iş dünyasındaki yolculuğuna başlayan MİTAŞ Grup, 2018 yılında tasarım, satış ve üretim faaliyetlerini Mitaş Endüstri A.Ş. adı altında toplayarak, enerji, telekomünikasyon, aydınlatma ve savunma sektörlerine yönelik çelik yapıların tasarımı, imalatı, galvaniz kaplanması, boyanması, montajı ve taahhüdü alanlarında Türkiye’nin lider kuruluşu olarak küresel boyutta faaliyet göstermeye devam etmektedir.

Yönetim Merkezi Ankara’da olan MİTAŞ Endüstri’nin Ankara, İzmit ve İtalya’da üretim ve kaplama fabrikaları, dünyanın çeşitli ülkelerinde ise ofisleri bulunmaktadır.

Teknolojisini, kapasitesini ve insan kaynaklarını sürekli geliştiren Mitaş Endüstri, ürettiği ürünleri dünyanın 5 kıtasında 135’ten fazla ülkeye ihraç etmektedir. Sektöründe lider olduğu enerji iletim, telekomünikasyon, aydınlatmaya yönelik çelik ve kompozit direklerin yanı sıra M-Smart akıllı direklerinin tasarımı ve üretimine de yatırım yaparak ürün gamını genişletmiştir.

1955’ten bu yana edindiği tecrübe uzman kadrosu ile Akıllı Şehirlerin ihtiyaçlarına cevap veren ürünlerle yaşam kalitesini arttırmaktadır.

Mitaş Endüstri

Video